Sporfornyelse af militærspor i Padborg for Banedanmark - Efteråret 2018

  • Udgravning af blødbund.
  • Indbygning af stabilgrus og skærver
  • 300 meter nyt dræn.
  • Bortskaffelse af gammel sporskifte og indbygning af nyt ret spor.
  • Renovering af gammel sporskifte med nye sveller.