Sporarbejde er vores helt store force hos Nordic Maskin & Rail. Her har vi mange års erfaring bag os, og der er gennem årene blevet etableret rigtigt mange kilometer spor og skinner rundt omkring i landet. Vi udfører alt fra spor til jord - og dette indebærer opgaver som skinneaflæsning, svelleudskiftning, kabelpløjning, oprensning af grøfter, kloakarbejde m.m.

Der er mange opgaver forbundet med sporarbejde, da det ikke blot handler om at anlægge nye spor og skinner. Det handler i høj grad også om det omkringliggende arbejde. Det er først og fremmest vigtigt at sikre et stabilt fundament, da det ellers vil være til fare for togfærdslen. Der skal drænes jord, graves ud, bygges op, udføres kabelpløjning og mange andre vigtige opgaver, der er grundlæggende for sunde, robuste og ikke mindst holdbare spor.

Sikkerheden er i top

Ved sporarbejde er der nogle sikkerhedsprocedurer, der skal følges - og arbejdet skal selvfølgelig godkendes, før der bliver kørt på skinnerne. Vi har ekspertise inden for alt i sporarbejde, da vi selv udfører kloakarbejde og afvanding. Vi har endda egen kloakmester, som er med, når der skal anlægges dræn på strækninger, hvor der potentielt kan forekomme vand, der ikke er hensigtsmæssigt for sporarbejdet og sikkerheden.

Fra jord til spor er meget sigende for, hvordan en arbejdsproces er for os. Vi begynder med at planere og udføre alt jordarbejdet, således at vi har det grundlæggende fundament på plads. Skal skinnerne op på en højning, er der meget arbejde i at stabilisere det, så skinner og spor kan holde til det tryk der kommer fra et tog.

Professionelt sporarbejde udføres af erfarne fagspecialister

Hos Nordic Maskin & Rail har vi en masse dygtige fagspecialister, der hver især har deres unikke kompetencesæt. Alle har stor erfaring med deres respektive erhverv, hvorfor vi er i stand til at sikre en høj kvalitet i leverancen. Om det er skinneaflæsning, perronarbejde, kabelarbejde eller kloakarbejde. Vi kan det hele fra start til slut.

Vi arbejder som entreprenør på sporarbejde i hele landet, hvor vi varetager alle former for vedligeholdelsesopgaver og store projekter, hvor der skal lægges spor og skinner til nye togstrækninger. Ønsker du at få udført din opgave af professionelle fagfolk, der kan deres kram, er vi den rette virksomhed til det. Vi er nogle af landets førende eksperter og nogle af de mest erfarne på markedet.