Langs med spor, skinner, veje m.m. kan der være behov for at anlægge kloak og dræn. Der kan opstå store vandmængder, som ikke er hensigtsmæssige for sporene. Det kan skabe et ustabilt fundament, hvilket kan medføre skader på spor og skinner på sigt. Vi tilbyder derfor kloak- og drænarbejde, således at disse situationer ikke forekommer. Vi har specialister til at lægge dræn og kloak ved behov.

Vi ser det af og til, og i det danske klima er regn en hyppigt forekommende faktor, man er nødt til at tage højde for. Vi har alle maskiner til at udføre arbejdet ordentligt, så kloakker fungerer optimalt, og så drænene afvander de regnmængder, der ikke bør være omkring sporene.

Mange års erfaring med dræning og kloakering

For at sikre os, at der ikke sker skred eller oversvømmelser omkring jernbaner, anbefaler vi, at der etableres dræn og kloakker ved særligt udsatte områder. Vi kan gå ind og foretage en faglig vurdering af, om et område er udsat, så vi kan få iværksat anlægsarbejdet, hvis vi finder det nødvendigt. Typisk er skinnerne bygget på en forhøjning, der er understøttet og er særdeles stabil. Et passagertog eller godstog, der kommer i fart, vejer meget. Derfor skal sporene kunne holde til, at der også kommer noget nedbør, som trænger ned i jorden og gør den blød.

Vi har mange års erfaring med at grave ud til dræn og udføre alle former for kloakering langs med jernbaner, hvorfor opgaven er i trygge hænder hos os. Vi ved, hvad vi laver, og vi har alle forudsætninger for at levere et godt stykke arbejde, der er langtidsholdbart.

Specialister med stor faglig integritet

Hos Nordic Maskin & Rail besidder vores mange specialister stor faglig integritet og stolthed over deres erhverv. Vi har de samme folk til at lægge dræn og kloakker, og derfor kan de deres kram. De anvender moderne udstyr, der gør, at vi kan anlægge dræn der, hvor de giver størst mulig værdi og nedsivning.

Har du brug for hjælp til en opgave eller stort projekt, hvor der skal udføres kloakering langs med skinner et sted i landet, er vi bestemt opgaven voksen. Vi kommer selv med alle maskiner og folk, hvorfor du ikke skal bekymre dig om at entrere med flere ad gangen. Vi klarer det hele selv og har fokus på at levere rigtig høj kvalitet og et godt resultat, der varer ved.

Kontakt os for at høre mere samt få et tilbud på telefon 41 83 52 83.